Lev för att lära så lär du dig att leva

/portugisiskt ordspråk

 

  

2010                            2016

   

2017                                                2020

 Om mig Eveline Santner  vad gäller litteratur

Jag läser en bok dels för berättelsens skull och dels för mitt intresse av utveckling.

Jag gillar att samtala kring det jag läst i ord & bild och tycker det är helt fantastiskt att få göra det med andra intresserade i en större gemenskap. 

En läsecirkel inspirerar mig och tillgodoser min lust att få nya infallsvinklar på det jag läser.  

             

 

                                                    

 

Du som vill använda denna blogg

Jag önskar att du som också läst boken jag sammanfattar i bloggen, ger mig dina infallsvinklar i kommentarer.

Du är så välkommen :-)

                                       

                                               Bokcirkel

 

Projektets historia

Jag deltog i min första läsecirkel hösten 2010 och fortsatte även vår och höst 2011, samt våren 2012. Cirklarna leddes av en bibliotekarie och anordnades i samarbete med Folkuniversitetet i Sundsvall.

Vi var omkring 10 deltagare varje termin, med fler intresserade på kö. En läsecirkel bör inte ha fler än 10 deltagare - alla måste få utrymme att säga sitt. Inför våren 2012 hade antalet intresserade ökat så pass, att det skulle kunna bli två cirklar. Vi i den pågående cirkeln tillfrågades om någon av oss kunde tänka sig att hålla en egen med början hösten 2012?

Jag sa förbehållslöst JA! Jag gillar att möta nya människor, gruppdynamik och att få strukturera inom givna ramar. Detta var en fantastisk möjlighet för mig, tyckte jag.

Min första egna läsecirkel startade augusti 2012 med temat Augustpristagare! Jätteroligt-Jättenervöst-Jättestimulerande!

Vi håller till i en av Stadsbibliotekets studielokaler på Kulturmagasinet. Upplägget är boksamtal 1,5 tim inkl fikastund. Vi följer en samtalsstruktur hämtat från en guide för bokcirklar på Månpockets hemsida.

Bokval görs i samverkan med bibliotekspersonal som också ansvarar för affischering, anmälan och författarinformation. Det tackar jag för :-)

 

Kontakt

Thulegatan 33B
Sundsvall
85236
+46.0706554282 evelinesantner@gmail.com